Serwis Korporacyjny

Informacja o dokonaniu odpisu w związku...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o dokonaniu odpisu w związku z zaniechaniem działalności spółki zależnej

18/10/2017 17:25

Raport bieżący 11/2017

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 października 2017 roku Spółka podjęła decyzję o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe Sp. z o.o. („Biomasa Południe”), polegającej na produkcji pelletu z biomasy.

Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 9,8 mln zł. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 3 kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podjęta decyzja związana jest z faktem, iż niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez Biomasa Południe próby zawarcia z odbiorcami nowych kontraktów na zakup pelletu, zapewniających rentowność prowadzonej działalności, a jednocześnie wygasł dotychczasowy kontrakt długoterminowy, gwarantujący zbyt pelletu. W ocenie Spółki opisana sytuacja wynika z niskiego poziomu popytu i spadku cen na pellet agro, co związane jest głównie z brakiem rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii, regulujących spalanie i współspalanie biomasy.

W związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu działalności przez Biomasa Południe Spółka podejmować będzie kroki formalno-prawne związane z jej likwidacją lub sprzedażą. W przypadku zmiany warunków rynkowych, decyzja o zaniechaniu działalności Biomasa Południe może zostać zmieniona.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close