Serwis Korporacyjny

ZŁOŻENIE ZMIAN POWÓDZTW PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZŁOŻENIE ZMIAN POWÓDZTW PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

29/12/2021 14:24

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015, 24/2019 oraz 27/2019, informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, zmianę powództwa przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Amon. Na mocy powyższej zmiany powództwa, Amon obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty kwoty 20.087.593,10 złotych.

Ponadto, Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015, 27/2019 oraz 48/2021, informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku spółka zależna Emitenta – Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, czwartą zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Talia. Na mocy powyższej zmiany powództwa, Talia obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty kwoty 14.251.738,20 złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close