Serwis Korporacyjny

WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

27/11/2023 19:34

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że:s

1. spółka zależna Emitenta, tj. Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 Sp. z o.o. („Spółka FF2”), otrzymała w dniu 27 listopada 2023 roku, poprzez Internetową Platformę Aukcyjną („IPA”), w trybie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”), informację, iż Spółka FF2 wygrała aukcję zwykłą AZ/7/2023 w zakresie realizowanego przez nią projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o docelowej łącznej mocy ok. 35 MWp.

Tym samym projekt Rajkowy uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za około 31% łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy OZE;

2. spółka zależna Emitenta, tj. Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 Sp. z o.o. („Spółka FF16”), otrzymała w dniu 27 listopada 2023 roku, poprzez IPA, w trybie art. 81 ust. 5 Ustawy OZE, informację, iż Spółka FF16 wygrała aukcję zwykłą AZ/7/2023 w zakresie realizowanego przez nią projektu farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o docelowej łącznej mocy ok. 20 MWp.

Tym samym projekt Szprotawa II uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za około 31% łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy OZE.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close