Serwis Korporacyjny

ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.

28/05/2021 17:59

Raport bieżący z plikiem 24/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), nawiązując do Raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 24 maja 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”) żądania złożone na podstawie art. 15.3c pkt 1) Statutu Spółki, dotyczące umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 czerwca 2021 r. („WZA”) („Żądania”):

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki.

4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;

5. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad WZA uzupełniony o żądania akcjonariuszy zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Żądań wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close