Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych oraz zawarcie innych umów

22/05/2018 14:08

Raport bieżący 14/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r., nr 7/2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r., nr 11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r oraz 13/2018 z dnia 2 maja 2018 r , Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka” lub „Polenergia”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. Spółka oraz Statoil Holding Netherlands B.V. („Statoil Holding Netherlands”) zawarły umowę przyrzeczoną przenoszącą własność 50% udziałów („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w każdej z następujących spółek (i) Polenergia Bałtyk II sp. z o. o. oraz (ii) w Polenergia Bałtyk III sp. z o. o. (łącznie „SPV”), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W tym samym dniu własność Udziałów w SPV przeszła na Statoil Holding Netherlands.

Jednocześnie, tego samego dnia, doszło do zawarcia: (i) umów dotyczących rozwoju oraz realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku (tzw. Development and Execution Services Agreements) pomiędzy każdą z SPV oraz Statoil New Energy Service Centre B.V. (członkiem grupy kapitałowej Statoil), (ii) umów serwisowych pomiędzy każdą z SPV i Spółką oraz (iii) porozumień wspólników dotyczących każdej z SPV pomiędzy Spółką, Statoil Holding Netherlands oraz odpowiednio każdą z SPV.

Warunki transakcji zbycia Udziałów w SPV przez Polenergia, w tym umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoli Holding Netherlands Udziały w SPV oraz innych umów wskazanych powyżej, zostały podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close