Serwis Korporacyjny

Korekta do raportu bieżącego nr 10/2018...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Korekta do raportu bieżącego nr 10/2018 POL: Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.

27/04/2018 11:52

Raport bieżący 10/2018

Zarząd Spółki Polenergia S.A. informuje, że w raporcie nr 10/2018 błędnie zostały opisane podmioty zależne Emitenta.

Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć następująco:

„Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. spółkom zależnym Emitenta, tj. Certyfikaty sp. z o.o. i Polenergia Obrót S.A. („Spółki Zależne”) doręczono pismo mediatora prowadzącego mediację pomiędzy Spółkami Zależnymi a Eolos Polska sp. z o.o. („Eolos”). Mediacja okazała się bezskuteczna i została zakończona, w związku z czym spór będzie kontynuowany w postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

W ramach powyższego sporu Eolos żąda zapłaty solidarnie przez Spółki Zależne i przez spółkę Polenergia Usługi sp. z o.o. kwoty 27.895.009 PLN wraz z odsetkami ustawowymi w związku z rzekomym niewykonaniem umów, które wygasły w dniu 5 stycznia 2016 r. O wygaśnięciu umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na pozew Spółki Zależne podnoszą, że powództwo jest w całości bezzasadne, a Polenergia Obrót S.A. kwestionuje wskazaną przez Eolos podstawę jej rzekomej solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Certyfikaty sp. z o.o.”

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close