Serwis
korporacyjny

DECYZJA PREZESA UOKIK O WYDANIU ZGODY...

Kontrast
Wielkość liter - A +

DECYZJA PREZESA UOKIK O WYDANIU ZGODY NA KONCENTRACJĘ POPRZEZ UTWORZENIE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORCY (JOINT VENTURE) PRZEZ POLENERGIA S.A. ORAZ MODUS ENERGY AB

06/09/2022 13:30

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 21 marca 2022 r. w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Modus Energy AB („Modus”) („Umowa Inwestycyjna”), informuje, że w dniu 6 września 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz Modus wspólnego przedsiębiorcy, w ramach którego Emitent i Modus będą współpracować w związku z planowanym rozwojem projektów elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w regionie litewskiego morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej, w zakresie wskazanym w Umowie Inwestycyjnej.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close