Serwis Korporacyjny

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

25/06/2021 16:05

Raport bieżący 33/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 37/2021 oraz Nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłych, Spółki zależne Emitenta:

1. Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. rozwijająca projekty farm fotowoltaicznych Świebodzin o łącznej mocy 10,5 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2021;

2. Polenergia Obrót 2 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy 45,15 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021;

3. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej o mocy 37,4 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close