Serwis Korporacyjny

Wynik aukcji na sprzedaż energii z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2018 r.

21/11/2018 17:26

Raport bieżący 42/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. powziął wiadomość o wynikach aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2018 r. („Aukcja”).

W Aukcji wzięły udział należące do Emitenta spółki zależne rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW. Spółki zależne Emitenta nie zostały zakwalifikowane jako wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję, a tym samym wynik Aukcji jest dla ww. spółek negatywny.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close