Serwis Korporacyjny

ZMIANA UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY AKCJONARIUSZY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZMIANA UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY AKCJONARIUSZY POMIĘDZY MANSA INVESTMENTS A BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED ORAZ ZMIANA CENY W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.

05/02/2021 08:42

Raport bieżący 5/2021

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 6 lutego 2021 r. Spółka została poinformowana o tym, że tego samego dnia akcjonariusz większościowy Spółki – Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa Investments”) oraz BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo, podmiot powiązany z Brookfield Renewable Partners L.P. („Inwestor”, a łącznie z Mansa Investments – „Strony”) zawarły aneksy do umowy inwestycyjnej z dnia 3 listopada 2020 r. („Umowa Inwestycyjna”) oraz umowy akcjonariuszy z tego samego dnia („Umowa Akcjonariuszy”), o zawarciu których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 27/2020 w dniu 4 listopada 2020 r.

W stosunku do informacji podanych powyższym raportem bieżącym Strony uzgodniły zmianę dwóch parametrów dotyczących współpracy Stron po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

1. cena emisyjna jednej Nowej Akcji, czyli akcji które mają zostać zaoferowane Mansa Investment i których łączna cena emisyjna ma być równa łącznej kwocie pozostających do spłaty należności Mansa Investments z tytułu pożyczek akcjonariuszy udzielonych spółkom projektowym w celu sfinansowania rozwoju istniejących projektów lądowych farm wiatrowych (opis poszczególnych pożyczek znajduje się w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2020 POL z dnia 14 kwietnia 2020 r.), będzie wynosiła 47,00 PLN zamiast 25,10 PLN; oraz

2. cena emisyjna jednej akcji w ramach emisji akcji, które mają zostać zaoferowane Inwestorowi w wykonaniu jego zobowiązania do wpłat kapitałowych do Spółki w łącznej wysokości 150 mln euro w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będzie wynosiła 47,00 PLN zamiast 43,00 PLN.

Ponadto, Spółka pragnie zwrócić uwagę na komunikat Inwestora dziś opublikowany o podwyższeniu ceny za jedną akcję Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym 6 listopada 2020 r. i następnie zmienionym komunikatami 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r. oraz 20 stycznia 2021 r. z 47,00 PLN na 63 PLN.

W pozostałym zakresie informacje przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 27/2020 4 listopada 2020 r. pozostają aktualne. Pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w obecnym raporcie mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym Spółki nr 27/2020.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close