Serwis Korporacyjny

DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU AKCJI...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AA DO OBROTU GIEŁDOWEGO

08/04/2022 15:32

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 368/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 21.358.699 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 2 PLN każda („Akcje”) z dniem 12 kwietnia 2022 r. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji Akcji w dniu 12 kwietnia 2022 r. i oznaczenia ich kodem „PLPLSEP00013”.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close