Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ GRABOWO

22/12/2021 14:39

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Grabowo”) – jako kredytobiorca („Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej Grabowo kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 180 000 000 zł, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy wiatrowej Grabowo oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 36 000 000 zł. W związku z Umową Kredytów, Farma Wiatrowa Grabowo oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 11 grudnia 2038 r. oraz kredytu VAT nie później niż do 30 lipca 2024 r. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close