Serwis Korporacyjny

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

01/09/2020 11:23

Raport bieżący 20/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, że w dniu 1 września 2020 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia przez p. Martę Schmude funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close