Serwis Korporacyjny

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

20/04/2020 16:52

Raport bieżący z plikiem 9/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. („Polityka”), zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2020 r. Polityka będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z pkt. 12 porządku obrad.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close