Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

18/01/2023 19:42

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zawarła z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu o wielocelowy limit kredytowy z dnia 10 listopada 2021 r. („Aneks”). Aneks przewiduje zwiększenie limitu kredytowego do łącznej kwoty 200 mln zł, w ramach którego udostępniono limit w rachunku bieżącym oraz limit gwarancji. Aneks został zawarty na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy kredytowania. W związku z powyższym, Emitent zwiększył poręczenie łącznie do kwoty 100 mln zł.

Pierwotnie umowa kredytu przewidywała udzielenie POLO kredytu wielocelowego w kwocie 100 mln zł, a poręczenie Emitenta wynosiło 30 mln zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close