Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ – DOSTAWA MODUŁÓW...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ – DOSTAWA MODUŁÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO

09/02/2023 18:10

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp („Projekt”) zawarła ze spółką JINKO SOLAR (CHUZHOU) CO., LTD. („Dostawca”) umowę dotyczącą dostawy modułów fotowoltaicznych na potrzeby Projektu („Umowa”).

Umowa obejmuje sprzedaż modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez Dostawcę, w ilości wymaganej dla realizacji Projektu. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów. Jej postanowienia dotyczą w szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji usunięcia wad i usterek dostarczonych modułów. Umowa nie dotyczy dostawy inwerterów. Umowa zostanie zrealizowana do września 2023 r.

Wartość Umowy wynosi ok. 10 mln EUR.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close