Serwis Korporacyjny

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

22/05/2024 11:50

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. otrzymał oświadczenie Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”), akcjonariusza Emitenta, o powołaniu, na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego w art. 5.4.2. (a)(i) Statutu Emitenta, pana Adama Purwin do Rady Nadzorczej Emitenta na funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 22 maja 2024 r.

Pan Adam Purwin złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) pełni funkcję członka Zarządu Funduszu VC w Nunatak Capital sp. z o.o.; (b) pełni funkcję członka Zarządu Statxplorer sp. z o.o.; (c) pełni funkcję likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; oraz (d) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (zawieszona); (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, z zastrzeżeniem pełnienia funkcji likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close