Serwis
korporacyjny

Zawarcie znaczących umów

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie znaczących umów

26/08/2013 06:16

Raport bieżący 14/2013

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2013 roku podmioty zależne Spółki: (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW1”) oraz (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW6”) zawarły, każda oddzielnie, umowy z konsorcjum spółek ELECTRUM Sp. z o.o. oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A. („Umowy”).

 

Umowy dotyczą realizacji przez kontrahentów na rzecz GPFW 1: kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej Gawłowice wraz z siecią kablową SN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice oraz na rzecz GPFW6: kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej Rajgród wraz z siecią kablową SN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Rajgród.

 

Wartość Umowy zawartej przez GPFW1 to 15.150.000,00 zł, podczas gdy wartość Umowy zawartej przez GPFW6 to 18.700.000,00 zł.

 

Łączna kwota kar umownych potencjalnie należna od kontrahentów na podstawie każdej z Umów nie może przekroczyć 30% wartości brutto każdej Umowy.

 

Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close