Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

25/02/2021 16:14

Raport bieżący z plikiem 11/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała od BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) zawiadomienie w trybie: (i) art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz (iii) art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu, Inwestor w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. nabył 10 370 213 akcji Spółki, co stanowi 22,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 370 213 głosów w Spółce, co stanowi 22,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie, Inwestor poinformował w zawiadomieniu, że wraz z Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą łączy Inwestora porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, strony tego porozumienia posiadają obecnie łącznie 33 837 256 akcji Spółki, co stanowi 74,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 33 837 256 głosów w Spółce, co stanowi 74,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close