Serwis Korporacyjny

PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

10/12/2019 11:18

Raport bieżący 35/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zaksięgowano na rachunku Emitenta zapłatę z tytułu ceny kwoty w wysokości 34 007 412 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych), tym samym prawo własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I sp. z o.o. przeszła z Emitenta na rzecz Wind Power AS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close