Serwis Korporacyjny

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2025

14/12/2020 16:04

Raport bieżący 31/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2025. W toku aukcji ENS zaoferowała obowiązek mocowy na rok 2025 w łącznej wysokości 111 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożyła ofert wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 7 rundzie, mieści się w przedziale ceny maksymalnej 207,40 zł/kW/rok i ceny minimalnej 172,86 zł/kW/rok.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close