Serwis Korporacyjny

Informacja o dokonaniu odpisu

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o dokonaniu odpisu

18/10/2017 17:16

Raport bieżący 10/2017

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 października 2017 roku Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość środków trwałych związanych z realizacją projektu Elektrownia Północ („Projekt”), developowanego przez spółkę zależną Spółki – Polenergia Elektrownia Północ sp. z o.o. („EP”).

Szacunkowa wartość odpisu wynosi 81 mln zł. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 3 kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Zarząd Spółki, podejmując decyzję o odpisie, wziął pod uwagę uwarunkowania rynkowe oraz ekonomiczne projektu. Spółka, mając na względzie zamiar zbycia praw do Projektu lub udziałów EP, utrzymywać będzie w dalszym ciągu odpowiedni status jego rozwoju, a w szczególności proces uzyskiwania niezbędnych zgód – uwzględniając każdorazowo zasadność ekonomiczną podejmowanych działań.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close