Serwis Korporacyjny

Informacja o wynikach testów na utratę...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym

20/12/2018 16:01

Raport bieżący 53/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy, w dniu 20 grudnia 2018 roku Spółka podjęła decyzje o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie energetyki wiatrowej w kwocie 68,5 mln zł oraz utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w segmencie działalności deweloperskiej i wdrożeniowej w łącznej kwocie 22,8 mln zł. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość firmy przypisaną do segmentu energetyki konwencjonalnej w kwocie 40 mln zł.

Podjęta decyzja w odniesieniu do segmentu energetyki wiatrowej jest konsekwencją zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym oraz związanej z nimi aktualizacji prognozy cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów. Utrata wartości aktywów w segmencie działalności deweloperskiej i wdrożeniowej dotyczy projektu farmy wiatrowej Piekło oraz projektu elektrowni biomasowej Wińsko. Zarząd Spółki, podejmując decyzję o odpisie, wziął pod uwagę uwarunkowania rynkowe oraz ekonomiczne obu projektów. Spółka, mając na względzie zamiar zbycia praw do projektów utrzymywać będzie w dalszym ciągu odpowiedni status ich rozwoju, uwzględniając każdorazowo zasadność ekonomiczną podejmowanych działań.

Utrata wartości firmy przypisanej do segmentu energetyki konwencjonalnej jest wynikiem zbliżającego się końca funkcjonowania Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) w ramach systemu rekompensat na pokrycie kosztów osieroconych. ENS pozostanie uczestnikiem systemu do maja 2020 r. Po tym terminie ENS będzie uczestnikiem rynku mocy oraz będzie kontynuował działalność w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań rynkowych.

Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy, a ich łączny szacowany wpływ na skonsolidowany wynik brutto Spółki za 2018 rok wynosi 5,7 mln zł. Łącznie poprawią one skonsolidowany wynik brutto Spółki pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Wielkość utworzonych odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close