Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW DOTYCZĄCYCH PREFEROWANEGO DOSTAWCY TURBIN WIATROWYCH

22/02/2022 19:06

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały w dniu 22 lutego 2022 roku z Siemens Gamesa Renewable Energy Poland sp. z o.o. oraz Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (Denmark) (łącznie „Dostawca”) umowy (odrębną dla każdej Spółki Projektowej) dotyczące preferowanego dostawcy turbin wiatrowych dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie: „Umowy”).

Przedmiotem umów jest udzielenie Dostawcy przez Spółki Projektowe wyłączności, w okresie obowiązywania Umów, na realizację dostaw turbin wiatrowych dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Dostawcę dostaw turbin wiatrowych zgodnie z zakładanymi harmonogramami projektów dotyczącymi dostaw, instalacji i uruchomienia tych turbin. Po podpisaniu Umów strony kontynuować będą rozmowy mające na celu uzgodnienie ostatecznych warunków umów na dostawę turbin wiatrowych, których zawarcie uzależnione będzie od pomyślnego zakończenia negocjacji oraz podjęcia przez Spółki Projektowe ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne dalsze informacje dotyczące Umów lub zawarcia umów na dostawę turbin wiatrowych dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close