Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

09/12/2019 15:38

Raport bieżący 34/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 18 października 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Emitenta – MFW Bałtyk I sp. z o.o. („MFW Bałtyk I”).

Prawo własności do Udziałów przejdzie z Emitenta na rzecz Wind Power AS z chwilą zaksięgowania na rachunku Emitenta zapłaty z tytułu ceny, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MFW Bałtyk I jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I S.A., która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close