Serwis Korporacyjny

Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych

29/06/2020 18:20

Raport bieżący 17/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Emitent podpisał z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Polenergia International S.à r.l. list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych. Emitent tym samym przystąpił do realizacji przyjętej w maju tego roku strategii Grupy Polenergia, o czym poinformował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 18 maja 2020 r., w części dotyczącej przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji opartej na spalaniu gazu ziemnego jak również wprowadzania rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Zgodnie z listem intencyjnym jego sygnatariusze będą wspólnie analizowali potencjalne projekty inwestycyjne i zastosowania technologii oferowanych przez Siemensa w konkretne przedsięwzięcia, co może się przełożyć na zawarcie wiążących umów i wspólne realizowanie projektów inwestycyjnych zarówno w odniesieniu do aktywów Emitenta jak i podmiotów trzecich.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close