Serwis Korporacyjny

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA

28/01/2020 13:36

Raport bieżący 2/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 11/2019 z dnia 8 marca 2019 r., nr 32/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, że wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy, oddalił apelację Emitenta od Wyroku z dnia 8 marca 2019 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie o stwierdzenie nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) ww. uchwały. Wyrok jest prawomocny.

podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close