Serwis Korporacyjny

Wstępne wyniki aukcji głównej w ramach...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wstępne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

20/11/2018 17:11

Raport bieżący 41/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 20 listopada 2018 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej, aukcja główna na rok dostaw 2021 zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok.

Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021 r., zostały zawarte umowy mocowe ze spółkami zależnymi Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umów wynosi 114 MW. Umowy zostały zawarte na okres 1 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., umowy mocowe są zawierane zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do regulaminu rynku mocy.

Umowy mocowe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close