Serwis Korporacyjny

ZŁOŻENIE REZYGNACJI PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZŁOŻENIE REZYGNACJI PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU

27/02/2024 19:53

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 lutego 2024 roku otrzymał informację o:

1)  złożeniu przez Prezesa Zarządu, dr. Michała Michalskiego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na godzinę 18:00 w dniu 27 lutego 2024 roku;

2) złożeniu przez Wiceprezesa Zarządu, Tomasza Kietlińskiego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na godzinę 19:00 w dniu 27 lutego 2024 roku.

Rezygnacje nie zawierają informacji o przyczynie ich złożenia.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close