Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

29/05/2020 13:52

Raport bieżący 14/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa”) zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą ELECTRUM sp. z o.o. oraz „P.U. JAREX” sp. z o.o. („Konsorcjum”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW („Umowa”).

Umowa dotyczy realizacji przez Konsorcjum na rzecz Farmy Wiatrowej kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość wynosi w granicach 10 % kapitałów własnych Emitenta.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close