Serwis
korporacyjny

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kontrast
Wielkość liter - A +

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

08/02/2024 21:48

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 4021 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

  • ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
  • proponowane zmiany Statutu Spółki;
  • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
  • wzory pełnomocnictw;
  • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
  • klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close