Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE PRODUKCJI ELEMENTÓW PRZEJŚCIOWYCH MORSKICH TURBIN WIATROWYCH

28/06/2024 20:56

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III („Projekty”), podpisały w dniu 28 czerwca 2024 roku z konsorcjum spółek Smulders Projects Belgium NV i Sif Netherlands BV (dalej łącznie jako „Dostawcy”), każda Spółka odrębnie, umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych  (łącznie: „Umowy Rezerwacyjne”).

Celem Umów Rezerwacyjnych jest umożliwienie Dostawcom rozpoczęcia prac, zabezpieczenia głównych zasobów Dostawców, w tym dostępności portu instalacyjnego i dostępności wybranych podwykonawców, a także zobowiązanie stron do negocjowania w dobrej wierze warunków ostatecznych umów na produkcję elementów przejściowych dla morskich turbin wiatrowych zastosowanych w Projektach („Umowy Finalne”). Umowy Rezerwacyjne będą obowiązywać do czasu ich zastąpienia przez Umowy Finalne. Zawarcie Umów Finalnych planowane jest do końca sierpnia 2024 roku, jednak termin ten może ulec przesunięciu. Zawarcie Umów Rezerwacyjnych przyczynia się do utrzymania harmonogramu realizacji Projektów.

Umowy Rezerwacyjne mogą zostać rozwiązane przez Spółki bez przyczyny, jednak spowoduje to obowiązek zapłaty na rzecz Dostawców wynagrodzenia za wykonane prace wstępne, opłaty za rezygnację oraz opłat na rzecz podwykonawców (łącznie „Opłaty za Rezygnację”). Opłaty za Rezygnację mogą wynieść ok. 44 mln Euro na oba Projekty. W celu zabezpieczenia Opłat za Rezygnację, Emitent, stosowanie do posiadanego udziału w Projektach, zobowiązany jest do wystawienia Dostawcom gwarancji płatności spółki dominującej (Parent Company Guarantee) do kwoty 22 mln EUR łącznie dla obu Projektów.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close