Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

15/05/2020 18:30

Raport bieżący 10/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 maja 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („Polenergia ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („Polenergia Obrót”) zawarły Umowę o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji („Umowa SLA”). Umowa SLA została zawarta na czas nieokreślony.

Na mocy Umowy SLA, Polenergia Obrót będzie świadczyć na rzecz Polenergii ENS następujące usługi: (i) optymalizacji wytwarzania energii elektrycznej we wszystkich jednostkach wytwórczych Polenergii ENS; (ii) zarządzania procesem sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych Polenergii ENS; (iii) współtworzenia wspólnie z Polenergią ENS optymalnej pozycji Polenergii ENS na rynku bilansującym energii elektrycznej i gazu; (iv) zarządzania portfelem i realizacji transakcji handlowych w zakresie uprawnień do emisji CO2; (v) zarządzania portfelem i realizacji transakcji handlowych w zakresie paliwa gazowego. Celem współpracy pomiędzy Polenergią ENS i Polenergią Obrót jest maksymalizacja marży wynikającej z optymalizacji produkcji energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych Polenergii ENS, uwzględniającej wykorzystanie elastyczności jednostek wytwórczych Polenergii ENS oraz wiedzę i doświadczenie dostarczane przez Polenergię Obrót w zakresie zarządzania portfelem aktywów wytwórczych.

Umowa SLA zawiera rynkowe postanowienia stosowane w tego typu umowach, w tym postanowienia dotyczące wynagrodzenia oraz rozwiązania umowy.

Emitent uznaje Umowę SLA za istotną, ponieważ zapewnienie stabilnego wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polenergii ENS stanowi podstawę do dalszego efektywnego ekonomicznie funkcjonowania Polenergii ENS po zakończeniu uczestnictwa w programie rekompensat kosztów osieroconych i kosztów gazu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close