Serwis Korporacyjny

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

31/01/2023 18:10

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok zostaną opublikowane w dniu 30 marca 2023 roku.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • za I kwartał 2023 roku – w dniu 24 maja 2023 roku,
  • za III kwartał 2023 roku – w dniu 22 listopada 2023 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi i czwarty kwartał 2023 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 24 sierpnia 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close