Serwis Korporacyjny

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polenergia S.A. zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

24/05/2021 20:22

Raport bieżący z plikiem 22/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie („Akcjonariusz”) żądanie złożone na podstawie art. 15.3c pkt 1) Statutu Spółki, dotyczące umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 czerwca 2021 r. („WZA”) („Żądanie”):

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; oraz

2. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena.

Zarząd Spółki informuje, że podejmie kroki niezbędne w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym Żądaniu poprzez uwzględnienie proponowanych uchwał w porządku obrad WZA. Zmieniony porządek obrad WZA uzupełniony o żądania akcjonariuszy zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close