Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH ANEKSÓW DO UMÓW REZERWACYJNYCH Z DOSTAWCĄ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL

29/09/2023 17:33

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku („Raport 14/2023”), informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS – projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”), podpisały w dniu 29 września 2023 roku z SIF Netherlands B.V. („Dostawca”) aneksy (łącznie: „Aneksy”) do obu umów, o których mowa w Raporcie 14/2023, tj. umów o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji  fundamentów typu monopal („Monopale”) pod turbiny wiatrowe dla każdego z Projektów (łącznie: „Umowy Rezerwacyjne”).

Przedmiotem Aneksów jest zmiana zakładanego terminu podpisania umów na produkcję Monopali dla Projektów (odpowiednio „Data Końcowa” i „Umowy Finalne”). Nowa Data Końcowa została uzgodniona w Aneksach na dzień 15 stycznia 2024 roku. Powodem zmiany Daty Końcowej są trwające negocjacje Umów Finalnych. Zmiana Daty Końcowej nie wpływa na harmonogram realizacji Projektów.

Wobec zmiany Daty Końcowej Emitent będzie zobowiązany do wystawienia nowych poręczeń („Nowe PCG”) za zobowiązania Spółek w zakresie zapłaty 50% opłat za rezygnację, zgodnie z mechanizmem wzrostu opłat za rezygnację przewidzianym w Umowach Rezerwacyjnych. Nowe PCG zastąpią dotychczasowe poręczenia. Maksymalna łączna kwota zobowiązania Emitenta z tytułu Nowych PCG zostanie wyliczona przez Spółki i Dostawcę przed wystawieniem Nowych PCG. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwota ta dla obu Projektów łącznie szacowana jest na ok. 38 mln EUR. Nowe PCG będą musiały zostać udzielone i dostarczone Dostawcy nie później niż dnia 1 listopada 2023 roku, co nastąpi po uzyskaniu przez Emitenta stosownych zgód  korporacyjnych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close