Serwis
korporacyjny

Nabycie akcji spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nabycie akcji spółki

09/10/2012 15:41

Raport bieżący 42/2012

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 października 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym Mansa Investments Sp. z o.o. („Mansa”) nabyła w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) jako podmiot nabywający 12.311.655 akcji Spółki, co stanowi 57,76% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 57,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka otrzymała także:

 

1) zawiadomienie od Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu („KI”) zgodnie z którym w wyniku nabycia przez Mansa akcji Spółki w sposób wskazany powyżej KI uprawniona jest do wykonania prawa głosu z 12.311.655 akcji Spółki, co stanowi 57,76% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 57,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

2) zawiadomienie od Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Polenergia”), zgodnie z którym w wyniku nabycia przez Mansa akcji Spółki w sposób wskazany powyżej Polenergia uprawniona jest do wykonania prawa głosu z 12.311.655 akcji Spółki, co stanowi 57,76% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 57,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją przed ogłoszeniem Wezwania, Mansa, KI, Polenergia, ani podmioty zależne od KI lub Polenergia nie posiadały akcji Spółki. Ponadto, zgodnie z informacją, podmioty zależne od Mansa nie posiadają akcji Spółki, a żadne podmioty zależne od KI lub Polenergia, poza Mansa, nie posiadają akcji Spółki.

 

Spółka została także poinformowana, że KI, Polenergia, ani Mansa nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy, ale nie wyklucza takiej możliwości w pewnych okolicznościach, w szczególności w przypadku korzystnego kształtowania się cen akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Spółka została także poinformowana przez Mansa o uzyskania przez Mansa stosunku dominacji.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close