Serwis Korporacyjny

Dokonanie odpisu

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Dokonanie odpisu

07/12/2016 20:03

Raport bieżący 32/2016

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji.

Łączna szacunkowa kwota wspomnianych odpisów to ok. 80 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciążą one wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2016.

Konieczność dokonania w/w odpisów wynika z utrzymujących się niskich cen tzw. zielonych certyfikatów i niepewności co do perspektyw ich ewentualnego wzrostu.

Spowodowane jest to m.in. przez zapisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., zgodnie z którym obowiązek umorzenia w 2017 roku wyniesie 15,4%, co nie jest wystarczającym poziomem biorąc pod uwagę istniejącą nadpodaż na rynku zielonych certyfikatów. Ponadto, do chwili obecnej brak jest informacji dotyczących aukcji dla istniejących farm wiatrowych.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close