Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy znaczącej

22/10/2019 14:16

Raport bieżący 31/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że jej spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. („Spółka”) zawarła w dniu 22 października 2019 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln PLN oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln PLN ( „Umowa”).

Na podstawie zawartej Umowy, Bank udzieli Spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5 mln PLN („Projekt 1”). Planowany termin oddania do użytkowania Projektu 1 oraz wykorzystania środków z kredytu to styczeń 2020 r.

Dodatkowo, Umowa przewiduje udzielenie finansowania na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW i obsługę podatku VAT w kwocie nie większej niż 29 mln PLN pod warunkiem m.in. wygrania aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej („Projekt 2”).

Umowa przewiduje maksymalny okres spłaty kredytu do czerwca 2034 r. w odniesieniu do Projektu 1 oraz do czerwca 2035 r. w odniesieniu do Projektu 2. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close