Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy znaczącej

30/07/2014 15:43

Raport bieżący 13/2014

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna („PEP”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2014 roku, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – podmiot zależny PEP, zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej Skurpie („Umowa”) z Polenergia Obrót Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Polenergia”) (podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu).

 

Na podstawie Umowy Spółka sprzedawać będzie Polenergii energię elektryczną wyprodukowaną w Farmie Wiatrowej Skurpie.

 

Umowa obowiązywać będzie do dnia przypadającego 15 lat od dnia uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa Skurpie).

 

Wynagrodzenie Spółki z tytułu Umowy ustalane będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej oraz stawki określonej w Umowie. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania to ok. 333,3 mln złotych netto.

 

Umowy uznana została za znaczące z uwagi na to, że jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych PEP.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close