Serwis Korporacyjny

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

06/05/2022 21:40

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że 6 maja 2022 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pana Szymona Adamczyka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta („Kandydat”).

Zgłoszenie wpłynęło od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Kandydatura została zgłoszona w związku z pkt. 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2022 roku, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 17/2022. Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys i oświadczenie Kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close