Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY DORADCZEJ PRZEZ POLENERGIA S.A....

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY DORADCZEJ PRZEZ POLENERGIA S.A. ORAZ MASTER BIF IV UK HOLDINGS LIMITED

24/08/2021 14:49

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Emitent zawarł umowę doradczą (advisory, support and consultancy agreement) z Master BIF IV UK Holdings Limited jako doradcą („Doradca”), który jest podmiotem powiązanym z jednym z akcjonariuszy Emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na powołanie Doradcy uchwałą z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Rolą Doradcy, jako podmiotu posiadającego doświadczenie w zarządzaniu aktywami w sektorze energii odnawialnej w skali globalnej, będzie udzielanie porad i rekomendacji wspierających pracę Komitetu Nadzoru Operacyjnego („Komitet”) powołanego w ramach Rady Nadzorczej w dniu 18 sierpnia 2021 r. Do zadań Komitetu należy m.in. sprawowanie nadzoru operacyjnego nad rozwojem, działalnością finansową oraz możliwościami inwestycyjnymi grupy Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close