Serwis Korporacyjny

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

18/12/2020 14:53

Raport bieżący 33/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 67/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/8/2020 („Aukcja”), Spółki zależne Emitenta:

1. Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 21,549 MWp – wygrały Aukcję.

2. Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Buk I o łącznej mocy 6,436 MWp – wygrała Aukcję.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close