Serwis Korporacyjny

Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

06/07/2018 17:32

Raport bieżący 22/2018

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacje zostały złożone przez p. Tomasza Mikołajczaka, p. Łukasza Rędziniaka, p. Dominika Libickiego, p. Mariusza Nowaka i p. Dawida Jakubowicza.

Wszystkie ww. osoby złożyły rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 12 lipca 2018 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close