Serwis Korporacyjny

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

19/12/2019 12:37

Raport bieżący 38/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 95/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/6/2019 („Aukcja”), opublikowaną dnia 19 grudnia 2019 r.:

1. Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o.

Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Dębsk o docelowej łącznej mocy 121 MW – wygrała Aukcję.

Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa”).

Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 3 742 022 MWh, co stanowi ok. 70 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.

2. Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o.

Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Szymankowo o docelowej łącznej mocy 38 MW – wygrała Aukcję.

Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy.

Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 045 305 MWh, co stanowi ok. 60 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.

3. Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o

Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Kostomłoty o docelowej łącznej mocy 27 MW – wygrała Aukcję.

Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy.

Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 093 986 MWh, co stanowi ok. 90 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.

4. Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o

Spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o., rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13,2 MW – nie wygrały Aukcji

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close