Serwis Korporacyjny

ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA S.A. – POLENERGIA OBRÓT S.A. PRZECIWKO JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

01/12/2022 15:56

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) o zapłatę kwoty 40.853.352,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku („Umowy”) dotyczących dostaw przez POLO energii elektrycznej do wskazanych w Umowach obiektów handlowych i centrów logistycznych JMP.

Kwota dochodzona pozwem stanowi sumę wierzytelności POLO z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku (39.528.578,00 złotych) oraz wierzytelności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od tej kwoty za okres od dnia 2 lipca 2022 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (1.324.774,00 złotych).

Pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne oświadczenia JMP o potrąceniu kwot objętych wezwaniem do zapłaty, o którym to wezwaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2022, z w/w należnościami POLO wobec JMP.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close