Serwis Korporacyjny

OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2026

20/12/2021 10:50

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 20 grudnia 2021 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej na rok dostaw 2026, aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w 1. rundzie z ceną zamknięcia 400,39 zł/kW/rok.

Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2026 r., została zawarta umowa mocowa ze spółką zależną Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umowy wynosi 112 MW. Umowa została zawarta na okres 1 roku, pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close