Serwis Korporacyjny

ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.

22/09/2021 14:51

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 22 września 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.

W załączeniu:
1.    treść zmienionych i nowych postanowień statutu,
2.    tekst jednolity statutu, uwzględniający zmiany.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close