Serwis Korporacyjny

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 5/2021

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 5/2021

05/02/2021 09:22

Raport bieżący 6/2021

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI nr 5/2021 – Zmiana Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Akcjonariuszy pomiędzy Mansa Investments a BIF IV Europe Holdings Limited oraz zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego daty uzyskania przez Spółkę informacji o zawarciu aneksów do ww. umów. Poprawna data to 5 lutego 2021 r. a nie jak wskazano w raporcie bieżącym nr 5/2021 6 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close