Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2022 R.

29/04/2022 17:33

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2022 r.

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia („Grupa”) wyniósł 178,9 mln zł i był wyższy o 103,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wyższe wyniki segmentu lądowych farm wiatrowych (o 49 mln zł) oraz segmentu obrotu i sprzedaży (o 62,5 mln zł).

Wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego został spowodowany wysoką produkcją farm wiatrowych będących w fazie eksploatacji (ok. 269 GWh) wyższą o ponad 50% w porównaniu z produkcją analogicznego okresu ubiegłego roku, ponadto dodatkowe 45 GWh energii elektrycznej zostało wytworzone w ramach rozruchu farmy wiatrowej Dębsk.

Wzrost wyniku segmentu obrotu i sprzedaży w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego spowodowany jest: i) wyższym wynikiem na handlu energią i certyfikatami z farm wiatrowych wskutek wyższej produkcji wiatrowej oraz wzrostu cen energii i certyfikatów (24,8 mln zł), ii) wzrostem wyniku portfela handlowego w związku z obsługą pozostałych linii biznesowych w tym sprzedaży i agregacji OZE (10,2 mln zł), iii) wyceną na dzień bilansowy transakcji terminowych zawartych w ramach obsługi portfela sprzedażowego i agregacji OZE (28,1 mln zł). Wycena tych transakcji może ulec zmianie, wskutek zmian notowań kontraktów terminowych. Zmiany te będą rozpoznane w wyniku kolejnych okresów.

W okresie trzech miesięcy 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 115,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 81,3 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Polenergia za pierwszy kwartał roku 2022, którego publikację zaplanowano na 18 maja 2022 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close